Social Media:

Dr inż. Stanisław Dyrda

Ekspert ds. Badań i Rozwoju w zakresie ICT w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych SYNAT ("Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej").

Doświadczony manager branży IT, telekomunikacji i zaawansowanych technologii - członek kadry zarządczej  spółek giełdowych,  przedsiębiorstw sektora SME, innowacyjnych start-up’ów. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny PW oraz Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarzadzaniu programami i projektami R&D, rozwoju biznesu poprzez innowacyjność, rozwoju organizacyjnym firm i instytucji, marketingu produktów, wykorzystywaniu funduszy UE przeznaczonych na R&D. Członek Komitetu Sterującego Rady Cyfrowej Przedsiębiorczości Komisji Europejskiej, Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych w W-wie, Zespołu Doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Komitet  Koordynacyjny  ds. Planu Działania Programu Copernicus, Zespołu Doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Opracowania Strategii Otwartego Dostępu Do Treści Naukowych, ekspert programu EUROSTARS Komisji Europejskiej  (członek Panelu Niezależnych Ekspertów).  Autor i współautor książek, artykułów, raportów i ekspertyz dot. problematyki ICT.

 

Miejsce konferencji

Centrum Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika PAN
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa

 

O Nas

Chcemy zbudować forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Bądź z nami w kontakcie:

 

Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat konferencji prosimy o kontakt:
  konferencja (@) polskawkosmosie.org
 607 473 192