Social Media:

Anna Kacprzyk

Anna Kacprzyk jest absolwentką Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego, doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Pracownik instytucji rządowych (Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Agencja Techniki i Technologii, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) odpowiedzialnych za realizację krajowych i międzynarodowych programów i instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw. Główny obszar doświadczenia zawodowego związany jest z wdrażaniem różnych instrumentów wsparcia w zakresie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostępu do różnych źródeł finansowania (w tym pożyczek na innowację, instrumentów finansowania zwrotnego, pożyczkowo-gwarancyjnych oraz finansowania firm na wczesnych etapach rozwoju), zarządzaniem projektami oraz pomocą publiczną. Obecnie Anna Kacprzyk jest Dyrektorem Departamentu Programu Pilotażowych, odpowiedzialnym za wspieranie przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym.

Miejsce konferencji

Centrum Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika PAN
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa

 

O Nas

Chcemy zbudować forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Bądź z nami w kontakcie:

 

Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat konferencji prosimy o kontakt:
  konferencja (@) polskawkosmosie.org
 607 473 192