Social Media:

Jędrzej Górski

Jędrzej Górski jest zarówno absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka, jak i tegorocznej edycji "Space Studies Program" zorganizowanej po raz 27 przez International Space University ze Strasburga.

Jeszcze jako student Jędrzej miał okazję odbyć liczne staże zagraniczne, w tym staż w ESA Education Office przy projekcie GENSO (ang. Global Educational Network for Satellite Operations). W chwili obecnej jest doktorantem na Politechnice Wrocławskiej i założycielem Studenckiego Koła Naukowego "Wrocław Space and Aviation Group" (SKN WSAG), w którym to studenci pracują nad projektami edukacyjnymi realizowanymi we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Jednym z zaawansowanych projektów jest prezentowana misja balonowa FREDE (ang. Freon Decay Experiemnt), której to celem jest zbadanie zjawiska rozpadu związków CFC (tzw. Freonów) w warstwie ozonowej atmosfery. W sierpniu tego roku SKN WSAG otrzymało grant w ramach drugiej edycji programu "Generacja Przyszłości" realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Miejsce konferencji

Centrum Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika PAN
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa

 

O Nas

Chcemy zbudować forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Bądź z nami w kontakcie:

 

Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat konferencji prosimy o kontakt:
  konferencja (@) polskawkosmosie.org
 607 473 192