Social Media:

Prof. dr hab. Zbigniew Kłos

Prof. dr hab. Zbigniew Kłos jest profesorem w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Współtworzył ten instytut i związany jest z nim od 1977r, pełniąc funkcję Dyrektora Centrum Badań Kosmicznych

PAN przez 16 lat (do marca 2006). Ukończył studia na Wydziale Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1967r (mgr fizyki),otrzymał doktorat nauk fizycznych w1973r a habilitację w naukach przyrodniczych w 1989r od Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN.

Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał w 1997r 

Uprzywilejowany przedmiot i obszar jego badań to zagadnienia elektrodynamiki jonosfery ,fal plazmowych i eksperymentów satelitarnych w plazmie kosmicznej oraz zastosowań technologii kosmicznych. Uczestniczył jako współbadacz w 8 eksperymentach rakietowych i satelitarnych w ramach Interkosmos , NASA i projektach  Unii  Europejskiej a  w szczególności w projekcie ASTRO+ „ Advanced  Space Technology  to Support Security Operations ”

Autor i współautor wielu publikacji w recenzowanych międzynarodowych czasopismach oraz prezentowanych na międzynarodowych i  krajowych konferencjach naukowych.  Członek wielu profesjonalnych Rad i Komitetów w tym: Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (od 1981),Przedstawiciel Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych w COSPAR(od 1998); członek Międzynarodowej Akademii Astronautycznej ( od 2003).Przewodniczył Międzyresortowemu Zespołowi Konsultacyjno-Doradczemu ds. Przestrzeni Kosmicznej przy Prezesie Rady Ministrów RP (2000-2005);był  członkiem Rady Naukowej International Space Science Institute, Bern (2003-2006);  i  członkiem Komitetu Doradczego HayGroup Polska ( 2006-2009). Przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (2008-2011).Szef Doradców Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej (od 2006).Przewodniczący  Rady Naukowej Centrum Badan Kosmicznych PAN (od 2011),Członek Grupy Doradczej Programu SSA w ESA(od 2013),Ekspert ds. Polityki Kosmicznej Ministerstwa Gospodarki (od 2009)

Miejsce konferencji

Centrum Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika PAN
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa

 

O Nas

Chcemy zbudować forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Bądź z nami w kontakcie:

 

Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat konferencji prosimy o kontakt:
  konferencja (@) polskawkosmosie.org
 607 473 192