Social Media:

Paweł Wojtkiewicz

Paweł Wojtkiewicz, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Od wielu lat zaangażowany w budowę polskiego sektora kosmicznego, specjalista w zakresie polityki kosmicznej i funkcjonowania

rynku kosmicznego, współpracował m.in. z Ministerstwem Gospodarki oraz PARP. W latach 2009-2013 Kierownik Biura Projektów Kluczowych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP. Inicjator i koordynator projektów w obszarze bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego wykorzystujących innowacyjne technologie. Obecnie, oprócz kierowania pracami Biura Związku, odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarze sektora kosmicznego w międzynarodowej firmie GMV Innovating Solutions, dostawcy oraz integratora rozwiązań informatycznych dla branży kosmicznej.

Miejsce konferencji

Centrum Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika PAN
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa

 

O Nas

Chcemy zbudować forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Bądź z nami w kontakcie:

 

Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat konferencji prosimy o kontakt:
  konferencja (@) polskawkosmosie.org
 607 473 192