Social Media:

II edycja konferencji w listopadzie w Warszawie

Pracę nad kolejną edycją konferencji "Polska w kosmosie wczoraj, dziś, jutro" trwają. Wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych PAN opracowaliśmy ramowy program konferencji, który niebawem zostanie opublikowany na stronie.

Po rozmowach z partnerami stało się jasne, że konferencja będzie mieć charakter cykliczny i organizowana będzie co roku późną jesienią w Warszawie. By w pełni oddać cel jaki przyświeca nam organizując kolejną edycję tej imprezy przygotowaliśmy manifest, w którym prezentujemy nasze stanowisko. Poniżej jego pełna treść:

Nasza misja: Chcemy zbudować forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Nasze cele:

Będziemy wspierać polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Na dzień dzisiejszy często nie podejmuje się ważnych, rozwojowych działań w tej dziedzinie, nie z braku środków,lecz z braku dostatecznej wiedzy.

Chcemy zwiększyć ogólną społeczną świadomość na temat korzyści płynących z szeroko rozumianej eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz rozwoju technologii kosmicznych i technik satelitarnych.

Miejsce konferencji

Centrum Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika PAN
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa

 

O Nas

Chcemy zbudować forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Bądź z nami w kontakcie:

 

Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat konferencji prosimy o kontakt:
  konferencja (@) polskawkosmosie.org
 607 473 192