Social Media:

Relacja z przebiegu I edycji konferencji

22. listopada w dzień po starcie pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE-PL Lem, w Muzeum Techniki Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się konferencja "Polska w kosmosie wczoraj, dziś, jutro". Konferencję otworzyli dyrektor Muzeum Techniki, dr Edward Malak, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz oraz Marcin Mazur, prezes Fundacji Wspierania Polskiej Astronautyki "Pociąg do Gwiazd".

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnych było ponad 100 osób związanych z sektorem kosmicznym w tym przestawiciele liczących się instytutów naukowych, świata biznesu, polityki, organizacji pozarządowych.

Wsród przybyłych gości obecni byli m.in. prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz - dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, prof. dr hab. Bogdan Ney, prof. Katarzyna Dąbrowska - Zielińska, członek Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN prof. Piotr Wolański, prof. Jerzy Achimowicz (WIML) prof. Dr hab. Alexey Pamyatnykh (CAMK), dr Bogdan Wszołek (Astronomia Nova), dr Agata Kołodziejczyk (Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagieloński) dr Mirosław Denis (CBK PAN), Maciej Urbanowicz - koordynator budowy pierwszego sztucznego satelity Ziemi PW-Sat, Jakub Ryzenko - szef Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej, Anna Nałęcz-Kobierzycka i Zbigniew Brudzy z Ministerstwa Gospodarki, Beata Mikołajek-Zielińska (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Jarosław Jaworski (Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego) Jan, Anna Walczewscy (syn i żona Prof. Jacka Walczewskiego - twórcy i wizjonera programu rakiet Meteor), Wiktor Kobyliński (uczestnik programu polskich rakiet meteorologicznych Meteor).

Prof. Marek Banaszkiewicz z prezentacją na temat badań kosmicznych w Polsce (Credits: Damian Mayer)

Ponadto obecni byli przedstawiciele Centrum Badan Kosmicznych PAN, Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, Wojskowego Instytuty Medycyny Lotniczej, Instytutu Nauk o Środowisku, Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego w Polsce, Instytutu Lotnictwa, Planetarium Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej, Kosmonauta.net, Politechniki Warszawskiej, Polskiego Towarzystwa Rakietowego, Studenckiego Kola Astronautycznego, stowarzyszenia Mars Society Polska, Fundacji Pociąg do Gwiazd, Podkarpackiego Amatorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno Astronautycznego.

Uczestnicy konferencji podczas przerwy na lunch

Konferencja podzielona została na trzy części. Pierwsza cześć spotkania była wprowadzeniem do historii polskich badań atmosfery i przestrzeni kosmicznej. Wystąpienia zebrane były pod hasłem "Od rakiet Meteor do satelity Lem". Druga sesja traktowala "O polskiej aktywności kosmicznej dziś". Omawiany był polski sektor kosmiczny w kontekscie członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Wykladowcy podsumowali pierwszy rok członkostwa w gronie państw ESA, a także starali sie odpowiedzieć na pytanie, co robić by skutecznie pobudzić innowacyjność polskiej gospodarki. Uczestniczy trzeciej sesji pt. "Polska w kosmosie jutro" omawiali polską strategię narodową oraz cele i szanse polskiego sektora kosmicznego w najbliższych latach na tle innych państw rozwinietych.

W ciągu ośmiu godzin wygłoszono 20 referatów, poniżej pełna lista:

Wiktor Kobyliński – „Historia rakiet Meteor”

Prof. Bogdan Ney (Instytut Geodezji i Kartografii) „Zastosowania teledetekcji satelitarnej w Polsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia”.

Marek Banaszkiewicz (Centrum Badan Kosmicznych PAN) „Historia oraz rola Centrum Badan Kosmicznych PAN w badaniach przestrzeni

Marek Banaszkiewicz (Centrum Badan Kosmicznych PAN) „Szanse wynikajace z członkostwa w ESA”

Michał Moroz (Kosmonauta.net) - „Pierwszy rok Polski w ESA”

Prof. Piotr Wolański (Politechnika Warszawska) „Badania Kosmiczne w Politechnice Warszawskiej”

Rafał Przybyła (Centrum Badan Kosmicznych PAN), Prof. Alexey Pamyatnykh (CAMK) „Lem i Heweliusz oraz ich rola w odkrywaniu tajemnic wszechświata.

Robert Lubański (Mars Society Polska) „Miejsce NGO w polskim sektorze kosmicznym na podstawie działalności Mars Society Polska”.

Maciej Urbanowicz (SSBV Polska) „Mój kosmos - od projektów studenckich do kosmicznego biznesu”

Prof. Jerzy Achimowicz, Płk. dr Olaf Truszczyński, Płk. lek. Grzegorz Nowicki (WIML) „Psychofizyczne aspekty bezpieczenstwa załogowych lotów kosmicznych i operacji lotniczych”.

Andrzej Chwastek, Adam Matusiewicz (Polskie Towarzystwo Rakietowe) "PTR - rakiety napędzane pasją

Martyna Gatkowska (Instytutu Geodezji i Kartografii) "Zastosowanie technik satelitarnych dla rozwoju innowacyjności w gospodarce i edukacji - doświadczenia Instytutu Geodezji i Kartografii."

Anna Nałęcz-Kobierzycka (Ministerstwo Gospodarki) "Główne założenia i cele rządowego Programu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce”

Jakub Ryzenko „Wyzwania jakie stoją przed polskim sektorem wysokich technologii, które musimy podjąć by uczynic nasza gospodarkę bardziej innowacyjną

Tomasz Kuciński (Centrum Badan Kosmicznych PAN) "Nowe technologie w eksploracji Marsa - skoczek"

Jarosław Jaworski (Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego) „Polski sektor kosmiczny okiem przedsiębiorcy

Rafał Dziemianko, Damian Robert Mayer (Polskie Towarzystwo Rakietowe) „ Dosięgnąć gwiazd - Inicjatywy amatorskie w kształtowaniu świadomości kosmicznej”

Błażej Marciniak (Sekcja Rakietowa Studenckiego Kola Astronautycznego) "Rozwój programu niewielkich rakiet sondujących"

Katarzyna Dabrowska-Zielińska "Rola Instytutu Geodezji i Kartografii w badaniach nad wykorzystaniem technik satelitarnych na tle Planu Rozwoju Sektora Kosmicznym Kraju”

Dr Bogdan Wszolek (Stowarzyszenie „Astronomia Nova” ) "Drugie życie radioteleskopów z Psar”

W trakcie konferencji, po pierwszej sesji miała miał miejsce premierowy pokaz filmu "Polska Rzeczpospolita Kosmiczna", który podsumowuje dotychczasowe wysiłki Polaków na rzecz poznania tajemnic wszechświata.

Harmonogram konferencji był bardzo napięty, nie przeszkodziło to jednak w podjęciu licznych rozmów kuluarowych odbywających sie w czasie przerw. Na stronie Polskiego Towarzystwa Rakietowego możemy przeczytac

"W trakcie krótkich rozmów kuluarowych narodziło sie kilka pomysłów - obecnie kontynuowanych i rozwijanych. Pierwszą ideą jest wspólny z członkami Mars Society Polska plan wyniesienia modelu łazika przez modelarską rakietę dużej mocy na zadaną wysokość i bezpieczny powrót ładunku na ziemię. Modelarnie działające pod patronatem PTR zainspirowane spotkaniem zabrały się prężnie za realizację swoich planów. W Tczewie ruszył pełną parą projekt rakiety naddźwiękowej, w Stargardzie rozpoczęły się zapisy do programu edukacyjnego” Projekt 100”. Obie pracownie rozpoczęły intensywne poszukiwania środków na wdrażane programy, rozpoczęły poszukiwanie sponsorów. Członkowie stowarzyszenia angażują się działając na rzecz OPP.

Wszystkie te przedsięwzięcia skumulowały się i nabrały tempa po konferencji w Warszawie. To żywy przykład praktycznego wykorzystania okazji spotkania i nawiązania kontaktów, oraz przejścia z fazy planów do ich realizacji. W trakcie konferencji czasu było mało, nie mniej pozytywnie wpłynęła ona na nas".

Wśród uczestników panowała miła atmosfera, w której dawało się wyczuć ekscytację faktem, że w jednym miejscu spotkali się ludzie o bardzo różnym stopniu zaangażowania w sprawy związane z polskimi badaniami kosmosu.

Spotkali się profesorowie i szefowie kilku instytutów, przedsiębiorcy i osoby ze świata polityki koordynujące udział Polski w przedsięwzięciach Euro­pejskiej Agencji Ko­smicznej, pionierzy polskich badań kosmicznych i amatorzy skupieni w organizacjach pozarządowych, których zadaniem jest upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z eksploracji i badań kosmosu.

Wszyscy wyżej wymienieni ocenili konferencję jako bardzo udaną, mając nadzieję na następne edycje tego wydarzenia.

Równo o godzinie 19:00 prof.Pior Wolański wraz z Panem Wiktorem Kobylińskim oraz Marcinem Mazurem zakonczyli konferencję, ten ostatni zapewnił, że druga edycja tego wydarzenia odbędzie sie w przyszłym roku o podobnej porze.

Miejsce konferencji

Centrum Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika PAN
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa

 

O Nas

Chcemy zbudować forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Bądź z nami w kontakcie:

 

Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat konferencji prosimy o kontakt:
  konferencja (@) polskawkosmosie.org
 607 473 192