Social Media:

Organizatorzy

Nasza misja: Chcemy zbudować forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Nasze cele:

01 Będziemy wspierać polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Na dzień dzisiejszy często nie podejmuje się ważnych, rozwojowych działań w tej dziedzinie, nie z braku środków,lecz z braku dostatecznej wiedzy.

02 Chcemy zwiększyć ogólną społeczną świadomość na temat korzyści płynących z szeroko rozumianej eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz rozwoju technologii kosmicznych i technik satelitarnych.

Pobierz program konferencji

Referencje

W pierwszym dniu konferencji przyjrzymy się polskiej aktywności kosmicznej która trwa obecnie. Poddamy ocenie roczną misję satelity Lem, kilkumiesięczną satelity Heweliusz, ponad dwuletnią satelity PW-Sat. Przyjrzymy się polskiemu udziałowi w misji Rosetta. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na ważne pytania, między innymi co i ile zyska polska nauka angażując się w tego typu badania? Co zrobić by polscy naukowcy mieli lepszy dostęp do instrumentów oraz  wyników prac innych naukowców? Podsumujemy dwuletnią obecność Polski w strukturach ESA. Wskażemy na to ile polska gospodarka i nauka zyskała dzięki obecności w ESA, a ile mogłaby stracić będąc poza nią.

W drugim dniu konferencji skupimy się na przyszłości sektora związanego z astronautyką w Polsce. Mówić będziemy o problemach niskiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw, uczelni i instytutów naukowych. Aktualnie Polska jest jednym z czterech krajów Unii Europejskiej o najniższej innowacyjności, co przekłada się na bardzo małą ilość zarejestrowanych patentów i wprowadzenia na rynek nowych rodzimych rozwiązań. Będziemy starali się omówić szanse jakie będą wypływać w kolejnych latach członkostwa z ESA mając na uwadze to, że za 3 lata, skończy się dla nas okres przejściowy przewidziany przez ESA. Będziemy poruszać sprawy związane z utworzeniem Polskiej Agencji Kosmicznej, oraz spójnej strategii programu kosmicznego.

W dyskusji wezmą udział przestawiciele liczących się instytutów naukowych, świata biznesu, polityki, organizacji pozarządowych.  


--Organizatorzy--
 

Miejsce konferencji

Centrum Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika PAN
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa

 

O Nas

Chcemy zbudować forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Bądź z nami w kontakcie:

 

Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat konferencji prosimy o kontakt:
  konferencja (@) polskawkosmosie.org
 607 473 192