Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautyczne skupia pasjonatów nauk kosmicznych tak więc astronomii i astronautyki z Podkarpacia, pomaga w jednoczeniu osób i idei by razem móc zrealizować wspólne cele. Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa i popularyzatorska w dziedzinie astronautyki i badania przestrzeni kosmicznej. Towarzystwo prowadzi m.in.  organizuje konferencje naukowe, odczyty popularyzujące wiedzę astronautyczną, a także okolicznościowe wystawy, pokazy i wyjazdy prelekcje. Wspiera publikacje wydawnictw o tematyce astronautycznej, oraz filmów. Osobowość prawną opiera na Młodzieżowym Stowarzyszeniu SoliDeo, wpis do KRS 0000256400, REGON:180130734 którego prezesem jest Marcin Dawid Mazur.

W świetle prawa jest to stowarzyszenie córka, działającego od kilku lat aktywnego stowarzyszenia, powstałego formalnie w 2006 roku w Jaśle. Nadrzędnym celem Młodzieżowego Stowarzyszenia SoliDeo jest aktywizowanie społeczeństwa a zwłaszcza dzieci, młodzieży do dobrego działania, chcemy zapewniać "lepszy start", pokazywać lepszą drogę, starać się kształtować charaktery, przede wszystkim jednak chcemy nieść pomoc młodzieży zagubionej, nieraz z biednych i "trudnych" rodzin,  w formie materialnej, i merytorycznej.  Naszym celem jest również rozwój edukacyjny młodzieży, stąd co raz więcej naszych działań w zakresie nauki i kultury.

Stowarzyszenie promuje astronautykę i astronomię wśród szerokiego kręgu odbiorców, by umożliwić zrozumienie iż gałąź nauki i gospodarki jaką jest przemysł kosmiczny to dziedzina z której się korzysta, nie na którą się łoży.

Logo Podkarpackiego Stowarzyszenia Astronomiczno Astronautycznego

Jak do tej pory Stowarzyszenie zaangażowane było w organizacje następujących projektów:

04.10.2007 - 07.11.2007
Organizacja happeningu "Dogonić Kosmos"

26.03.2008
Organizacja happeningu "Dogonić Kosmos II"

01.08.2008
Organizacja na rynku w Jaśle, pokazu zaćmienia Słońca, połączonego z bezpośrednim przekazem obrazu zaćmienia z Syberii za pomocą sieci Internet.

01.08. - 23.08. 2008
Organizacja cyklu imprez astronomicznych "Astronomiczny sierpień"

20-23.08.2008
Współorganizacja XII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii, oraz Dogonić Kosmos III

23-25.01.2009
Współorganizacja Pierwszego Zimowego Astro-Zlotu Bliżej Gwiazd, w Radocynie

16-30.07.2010

Organizacja happeningu "Dogonić Kosmos IV"

14.08.2010

Organizacja happeningu "Dogonić Kosmos V"

 
Reklama
Szukaj