Dla utrzymania porządku i przejrzystości  konsultacji zakres tematyczny podzielono na cztery kategorie. Każda kategoria ma swojego koordynatora, który odpowiada za przebieg konsultacji w jej obszarze.

Technologia i nauka

Zarządzanie badaniami naukowymi, lista priorytetowych technologii, mapa technologii, analiza polskiego dorobku naukowego o potencjale gospodarczym, analiza trendów światowych.

Gospodarka

Zasady przyznawania środków PECS, promocja małych firm, szkolenie kadr dla gospodarki, promowanie powiązań nauka-gospodarka, polityka innowacyjna, inwestycyjna rola środków przeznaczonych na technologie kosmiczne. Wzrost konkurencyjności firm, poprawa jakości usług świadczonych przez administrację.

Działalność lokalna

Aktywizacja środowisk lokalnych, inicjatywy lokalne i regionalne, środowiska wiejskie, technologie kosmiczne jako narzędzie polityki równych szans oraz zrównoważonego rozwoju.

Media

Metody komunikacji medialnej i społecznej, główne cele realizowania programu kosmicznego, wpływ na wizerunek kraju, dobre praktyki stosowane przez agencje kosmiczne.

 
Reklama
Szukaj