• Po co są organizowane konsultacje społeczne i co jest ich celem?

Konsultacje społeczne są elementem procesu stanowienia prawa w Polsce. Żyjemy w kraju demokratycznym, więc - jako pełnoprawni jego obywatele mamy zagwarantowaną możliwość wypowiedzenia się na temat nowego prawa. „Program rozwoju…” jest odpowiedzią Ministerstwa Gospodarki na istotne problemy gospodarcze i naukowe naszego państwa. Pozwoli on w sposób całościowy znaleźć rozwiązanie kwestii eksploracji kosmosu z uwzględnieniem polskiego interesu narodowego. Interes narodowy to wypadkowa interesów poszczególnych obywateli i organizacji działających w danym kraju. W tym przypadku celem konsultacji społecznych jest stworzenie forum do wymiany poglądów na temat najlepszego zdefiniowania interesu narodowego przez pryzmat poszczególnych organizacji uczestniczących w konsultacjach.

 • Dlaczego warto, aby jak najwięcej NGO wzięło udział w konsultacjach?

NGO są istotnym składnikiem społeczeństwa obywatelskiego, a jako pełnomocni reprezentanci środowiska zainteresowanego eksploracją kosmosu w Polsce mają możliwość  równorzędnego dialogu z administracją publiczną. Biorąc udział w konsultacjach NGO pokazują, że rzeczywiście reprezentują stanowisko swoich członków. Silne zainteresowanie ze strony NGO poczynaniami administracji zwiększa szansę realizacji polskiej polityki kosmicznej pokazując, że dokument jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne.

Innym aspektem udziału w konsultacjach jest możliwość wpisania działalności NGO w szeroką strategię państwa, koordynowaną na szczeblu centralnym. Długofalowo pozwoli to uzyskać efekty synergii wspólnego działania całego środowiska, pozwoli uniknąć dublowania kompetencji, a także przyczyni się do racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na rozwój technologii kosmicznych.

 • Dlaczego nasza NGO ma brać udział w konsultacjach?

Poza powodami wymienionymi w poprzednim punkcie,  konsultacje są też okazją do nawiązania nowych kontaktów w środowisku, wymiany doświadczeń, poznania zasad współdziałania z administracją publiczną. Kontakty i doświadczenia zdobyte podczas konsultacji z pewnością zaowocują współpracą w przyszłości.

 

 • Jaka jest rola PIAP-u w konsultacjach?

PIAP sponsoruje prace Koordynatora Projektu i wsparcie projektu (korekta, redakcja, system archiwizacyjny).

PIAP dzięki swoim kontaktom w MG umożliwił przebieg konsultacji w formie opisanej w DIP. PIAP niejako ręczy przed MG za NGO, że wykonana przez nie praca będzie zadowalającej jakości.

PIAP swoje stanowisko merytoryczne wobec projektów MG przekaże podczas konsultacji przeznaczonych dla ośrodków naukowych. PIAP w żaden sposób nie będzie forsował swojego partykularnego stanowiska podczas konsultacji przeznaczonych dla NGO. Jeśli przedstawiciele NGO odczują jakąkolwiek presję odnośnie swoich stanowisk wynikającą z partykularnych interesów PIAP-u, powinni niezwłocznie poinformować przedstawiciela MG, z pominięciem Kierownika Projektu.

 • Czemu PIAP wspiera konsultacje?

PIAP od wielu lat konsekwentnie wspiera sektor NGO, co jest to wpisane w misję instytutu. PIAP stoi za takimi sukcesami, jak studenckie roboty Magma i Skarabeusz, festiwal naukowy „Noc Robotów”, konkurs na najbardziej innowacyjne prace naukowe „Fabryka Innowacji” itp.

 • Jaki będzie wpływ NGO na program kosmiczny w Polsce?

Wspólne stanowisko wypracowane przez NGO będzie uwzględnione przez MG w finalnym programie kosmicznym. Od jakości naszych propozycji (racjonalności gospodarowania pieniędzmi) zależy, na ile zostanie ono zaimplementowane.

 • Czemu eksploracja kosmosu musi być racjonalna? Znany jest przykład zderzenia satelitów Iridium oraz Kosmos.

Pod pojęciem racjonalności mamy na myśli kryteria ekonomiczne, naukowe i polityczne. Podczas konsultacji nie zajmujemy się ufologią, paranauką oraz zdarzeniami paranormalnymi.

Podany przykład był efektem niezamierzonym. W chwili obecnej prowadzonych jest kilka dużych programów z obszaru Space Situation Awareness, które mają uchronić w przyszłości przed tego typu wypadkami.

 • Czemu PFA uczestniczy w konsultacjach?

Polskie Forum Astronautyczne (PFA) mimo że nie jest organizacją sensu stricte, reprezentuje duże środowisko kosmiczne działające w internecie. Dzięki profesjonalizmowi swoich działań jest bardzo pozytywną siłą w sektorze NGO.

 • Dlaczego MG miałoby nas słuchać? Dostarczy im to tylko dodatkowych problemów.

MG bardzo pozytywnie zareagowało na deklaracje włączenia się NGO w proces konsultacji. Pracownicy MG są bardzo otwarci na nasze sugestie i pomysły. Zdają sobie też sprawę, że w NGO działa liczna rzesza profesjonalistów którzy swoją głęboką znajomością tematu wiele wniosą do „Projektu..”

 • W środowisku NGO jest wielu ludzi którzy „nie znają się na sprawie”, są dobrymi naukowcami, ale nic nie wiedzą o polityce kosmicznej. Czemu mają brać udział w konsultacjach?

Konsultacje mają charakter otwarty. Każdy kto ma chęć w nich wziąć udział ma do tego prawo i jest mile widzianym gościem. Rolą moderatorów będzie ocena wartości merytorycznej wypowiedzi. Normalne jest, że specjalista w jednej dziedzinie jest laikiem w innej. Każda osoba, która czuje się kompetentna i podporządkuje się przyjętym zasadom, jest mile widzianym uczestnikiem konsultacji.

 • Nie jestem w żadnym NGO, czy i jak mogę się zaangażować w konsultacje?

Oczywiście! Możesz skontaktować się z którymś z koordynatorów reprezentującym NGO lub bezpośrednio z Kierownikiem Projektu. Jeśli masz tylko chęć i czas (udział w konsultacjach wymaga wiele pracy), jesteś mile widzianym gościem na naszym pokładzie.

 • Należę do NGO, ale to tylko małe koło astronomiczne daleko od Warszawy. Czy mogę jakoś Wam pomóc?

Naturalnie, że tak. Jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie nowe pomysły, spojrzenie działacza lokalnego jest niezwykle wartościowe – Ty wiesz najlepiej, jak Twoja najbliższa okolica (szkoła, firma, gmina) może skorzystać z technologi satelitarnych. Wystarczy się z nami tylko skontaktować, a udzielimy wszelkiej koniecznej pomocy.

 • Po co Polsce program kosmiczny? Nasz kraj jest mało znaczący i nie stać nas na takie fanaberie.

W wielkim skrócie przechodzą nam koło nosa ogromne pieniądze – wystarczy powiedzieć, że EU wydaje na badania i wykorzystanie kosmosu coraz większe sumy. Bez programu kosmicznego w Polsce nasze firmy nie mają odpowiedniego doświadczenia, aby ubiegać się o pieniądze z EU. Szacuje się, ze roczne straty z tego tytułu sięgają ponad 100 mln Euro. Naszego kraju nie stać, by nie prowadzić programu kosmicznego, inaczej stracimy szanse na dodatkowe przychody z EU.

 • Czym się różni koncepcja Polskiej Agencji Kosmicznej od Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej? Agencja wydaje się tworem bardziej prestiżowym.

W Europie są trzy podstawowe modele organizacyjne działalności kosmicznej: małe biuro (np. Węgry), średni organ koordynacyjny (np. rumuńska ROSA czy do niedawna BNSC w Wielkiej Brytanii) i wreszcie duża agencja (np. francuski CNES, niemiecki DLR)  powoływana odrębną ustawą, zatrudniająca od kilkuset do kilku tysięcy specjalistów i prowadząca własne programy badawcze. Obecny stopień rozwoju polskiego sektora kosmicznego nie uzasadnia dążenia do rozwiązania nr 3. Chyba nawet największy entuzjasta przyzna, że aktualnej działalności kosmicznej w Polsce nie da się porównywać do francuskiej, niemieckiej czy włoskiej. Dlatego model pośredni wydaje się logicznym rozwiązaniem na obecnym etapie rozwoju.

 • Co rozumiemy pod pojęciem „środowiska astronautycznego” w Polsce? Jak można się stać jego częścią?

Środowisko astronautyczne to ogół ludzi zaangażowanych w wykorzystanie przestrzeni kosmicznej przez Polskę. Składa się na nie pięć podstawowych sektorów: nauka, biznes, wojsko, sektor NGO, administracja publiczna. W każdym z tych sektorów istnieje wiele organizacji: instytutów, firm, uczelni, fundacji, jednostek wojskowych i ministerstw, które w jakiś sposób korzystają z technologii satelitarnych i są zainteresowane dalszym ich rozwojem. Poza relacjami formalnymi środowisko zintegrowane jest też szeroką gamą kontaktów międzyludzkich, znacznie przyspieszającą obieg informacji i elastyczność działania. Wspólnotę ludzi ze „środowiska astronautycznego” łączy przekonanie o racjonalności naukowej i ekonomicznej eksploracji kosmosu.

Częścią środowiska astronautycznego można stać się, aktywnie działając w polu wykorzystania technologii kosmicznych, np. biorąc udział w tych konsultacjach. Pojęcie to jest bardzo nieformalne i dyskusyjne, istnieje nawet pogląd całkowicie sprzeczny i negujący istnienie takiego tworu socjologicznego jak „polskie środowisko kosmiczne”.

 

 

 
Reklama
Szukaj