Celem projektu „Konsultacje społeczne planu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce - wkład organizacji pozarządowych”  jest przygotowanie spójnego stanowiska wszystkich organizacji pozarządowych zainteresowanych wykorzystaniem przez Polskę przestrzeni kosmicznej.

Główny nacisk będzie położony na korzyści gospodarcze, które przyniesie inwestowanie w technologie kosmiczne i systemy satelitarne. Celem pośrednimi konsultacji jest zgromadzenie silnego kapitału społecznego, który pozwoli na zbudowanie sektora firm wysokich technologii w perspektywie najbliższej dekady. Innym istotnym celem jest wpisanie codziennej działalności organizacji pozarządowych w plany administracji publicznej. Pozwoli to na wzajemne uzupełnianie się tych dwóch sektorów w wielu obszarach. 

 
Reklama
Szukaj