Konsultacje społeczne „Planu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce” to proces, w którym przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki przedstawiają obywatelom projekt dokumentu mającego na celu wsparcie rozwoju sektora kosmicznego w polskiej gospodarce. „Plan działań…” został opracowany jako odpowiedź administracji publicznej na potrzeby zgłaszane przez przemysł i ośrodki naukowe.

W trakcie konsultacji osoby w nich uczestniczące będą miały możliwość zapoznania się z „Planem..” oraz dokumentami z nim powiązanymi. W drugim kroku wypracowany zostanie zestaw rekomendacji, opinii i stanowisk na temat projektu. Finalną i najważniejsza częścią konsultacji będzie uwzględnienie wypracowanych propozycji w działaniach administracji publicznej.

Etapy procesu konsultacji społecznych:

  • informowanie o planach,
  • prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
  • wymiana opinii,
  • znajdowanie rozwiązań,
  • informowanie o finalnej decyzji.

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych są przepisy ustaw o działach Administracji Rządowej z 4 września 1997 roku oraz Radzie Ministrów z 8 sierpnia 1996 roku.

Konsultacje społeczne prowadzone są przez wiodące organizacje pozarządowe sektora technologii kosmicznych. Logistyczna i organizacyjna część konsultacji możliwa jest dzięki przychylności Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów.  Niniejsze Konsultacje społeczne są częścią większego procesu kierowanego przez Ministerstwo Gospodarki w celu opracowania finalnej wersji „Planu…”.

Czym jest „Plan działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce” ?

Jest to  zarys dokumentu strategicznego wskazujący kierunki rozwoju tego ważnego i innowacyjnego sektora przemysłu na najbliższe kilka lat. Wartość światowego rynku technologii i usług satelitarnych w 2009 roku wyniosła około 266,1 mld dolarów. Polski udział w tym rynku wynosił zaledwie kilka milionów euro. Bez wyznaczenia kierunków rozwoju na poziomie rządowym niemożliwe jest aby firmy działające w Polsce odniosły większy sukces na tym trudnym polu. Implementacja „Plan…” pozwoli na racjonale inwestowanie w najpotrzebniejsze technologie, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności firm. Warto podkreślić, że technologie kosmiczne są też ważnym polem współpracy pomiędzy nauką, a przemysłem na którym powstają nowe przełomowe produkty i usługi. W zamyśle plan ma prowadzić do powstania sektora firm wysokich technologii zajmujących się  takimi obszarami jak: nawigacja satelitarna, informacja geograficzna, nowe materiały, teledetekcja, czy infrastruktura satelitarna. Powstanie „Planu…” jest pierwszym krokiem szerszej debaty publicznej w którym kierunku powinna się rozwijać krajowa gospodarka na tym polu.

 
Reklama
Szukaj