Krajowe organizacje pozarządowe związane z astronautyką opublikowały  dzisiaj list otwarty do premiera Donalda Tuska w sprawie rozpoczęcia  negocjacji akcesyjnych do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Celem listu jest zwrócenie uwagi Premiera oraz osób pełniących  wysokie stanowiska w Państwie na konieczność przyjęcia „Planu na rzecz  rozwoju technologii kosmicznych…” jako podstawowego dokumentu  pozwalającego sformułować stanowisko negocjacyjne Polski z ESA. Ma on  opisywać gospodarcze korzyści dla Polski związane z udziałem w  europejskim programie kosmicznym, sposoby stymulowania rozwoju sektora  kosmicznego w Polsce, zwiększania świadomości społecznej i  maksymalizacji zwrotu inwestycji w sektor kosmiczny. Prace nad Planem  trwają ponad rok, a nadchodzące wybory nie wróżą jego szybkiego  przyjęcia, podobnie jak obrania szybkiej ścieżki wstąpienia do ESA.

Więcej…

 

Ministerstwo Gospodarki przekazało organizacjom społecznym autoryzowany dokument „Plan działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce”.  Dokument jest planem operacyjnym działań w ciągu najbliższych 2-3 lat. Przekazanie „Planu…” pozwala na rozpoczęcie fazy konsultacji wewnętrznych. W ciągu najbliższych dwóch tygodni materiały z MG zostaną poddane szczegółowej analizie w ramach czterech obszarów tematycznych: gospodarka, media, działalność lokalna, nauka i technologia. Pozwoli to przygotować materiały merytoryczne do konsultacji publicznych, które rozpoczną się z początkiem lutego tego roku.

 
Reklama
Szukaj